11.jul..2017
Una caixa forta ofereix seguretat a casa seva. Les taquilles de seguretat d'entitats bancàries també. Però quina és la millor opció en el moment de les vacances?

Seguretat física sota demanda.

Una caixa forta de seguretat brinda confiança a l'hora de custodiar pertinences familiars, documents oficials o secrets industrials, a casa seva o a la seva empresa. A més de les caixes fortes clásiques amb obertura mécanica, des Ferrimax podem oferir caixes fortes d'última generació amb sistemes d'obertura electrònics combinats amb sistemes biomètrics (lectura biomètrica del palmell de la mà o de l'iris del propietari de la caixa forta). Totes les nostres caixes fortes, amb els nivells de seguretat recomanats pels nostres assessors, representen per als seus béns la millor opció pel que fa a seguretat (consideració d'ancoratge, opció de caixa mural per a encastar, sistemes d'obertura electrònics, etc.). A les consignes d'entitats financeres podrà guardar béns de valor tangibles i no tangibles, evitant l'eventual risc que suposa tenir-los custodiats a casa. És una bona opció per a una solució temporal. Les caixes de seguretat bancàries solen caracteritzar-se per un servei discret i privat, amb accessibilitat només al propietari de la consigna, acompanyat sempre d'un empleat del banc per accedir a les seves pertinences. La modalitat de pagament i cost d'aquest servei varien segons l'entitat bancària. Aquest servei té com a principal avantatge el fet que es pot contractar per a un període de temps determinat més o menys llarg. Això sí, la mida és una mica limitada. Però aquest detall pot ser positiu de cara a un eventual robatori o atac a la seva consigna. Cal afegir que l'entitat financera sol assegurar i donar garantia per als valors dipositats.

Sense voler fer al·lusió una vegada més a les taxes d'interès negatives (els estalvis segueixen estant més fora de perill en caixes fortes que en fons d'inversió), una caixa forta és la millor opció quan vostè es troba fora de viatge per vacances. I aixó passa un cop o més a l'any, oi? Adquirir una caixa forta és adquirir temps i tranquil·litat per a Vostè i aixó és per sempre.

Seguretat física per a tota la vida.

Per descomptat us recomanem, si no ho ha fet ja, blindar l'entrada de casa seva. Reforçar portes i les habitacions amb caràcter d'alt risc. Demani més informació sobre caixes fortes, portes blindades i panells reforçats Ferrimax via formulari a continuació.

  • Caja fuerte seguridad para siempre
    Caja fuerte Ferrimax, la más robusta

Sectores: