Les caixes de seguretat murals Ferrimax construïdes en acer, estan disponibles amb sistemes de tancament mecànics o electrònics d'alta seguretat.
  • Caixa Mural FM-3
  • Caixa Mural MM-3
  • Caixes de seguretat murals  LM, BM y FM
  • Tancments electrònics i mecánics

Caixa de Seguretat Murals

Característiques de fabricació

Porta

Porta construïda amb xapa d'acer de 10 mm de gruix.
Soldadura perimetral robotitzada en continu del frontal al cos.

Mecanisme de tancament

Pestells de 22 mm de diàmetre, accionats mitjançant volant
Protecció antitaladre.

Sistemes de tancament

Sèrie LM
- Pany de clau presonera de doble pala (EN 1300)

Sèrie BM
- Pany de clau presonera de doble pala (EN 1300)
- Pany de combinació mecànica triplecronométrica (3 botons de 20 posicions)

Sèrie FM
- Pany de combinació electrònica
- Codi d'usuari compost de 4 a 10 xifres
- Teclat alfanumèric de membrana amb 4 leds de visualització de missatges
- Senyals acústics i visuals per confirmar codis, avisar de possibles errors o piles esgotades
- Bloqueig del sistema de tancament en introduir codi erroni
- Alimentació interna amb piles alcalines
- Permet conservar la memòria en cas d'esgotar-se les piles en aquest cas s'utilitzarà el contacte exterior del teclat

Sèrie TM
- Pany de clau presonera de doble pala (EN 1300)
- Pany de combinació electrònica (mateixes característiques que Sèrie FM).

Equipament intern

1 Safata interior inclosa

Acabats

Cloor

Blau (pintura epoxy)

Model Dimensions Exteriors (mm) Dimensions Interiors (mm) Pes   (Kg) Volum (Litres)
  Alçada Amplada Fons Alçada Amplada Fons    
LM-0/BM-0/FM-0 210 340 200 185 315 150 13 9
LM-1/BM-1/FM-1/TM-1 270 390 200 245 365 150 18 14
LM-2/BM-2/FM-2/TM-2 340 460 200 315 435 150 25 21
LM-3/BM-3/FM-3/TM-3 480 420 280 455 395 230 34,5 43