Les Caixes Fortes de Superfície Ferrimax són de facíl instal·lació i disponibles en diverses configuracions i amb diferents sistemes de tancaments (electrònics o mecànics). Les Caixes de superfície SM-4 Plus i GM - HM - SM - KM són perfectes per a domicilis o comerços. Les opcions disponibles amb Ranura + antipesca les fa encara més segures.
 • Caixes de Superfície GM HM SM KM
 • Caixes de Superfície Ferrimax Serie SM

Caixes de Superfície GM - HM - SM - KM

Característiques de Fabricació

Cos i porta

 • Construïdes amb xapa d’acer de 10mm d’espessor
 • Soldadura perimetral robotitzada en continu del frontal al cos

Mecanismes de tancament

 • Pestells de 22mm de diàmetre, accionats mitjançant volant
 • Protecció anti-trepant

Opcions sistemes de tancament

Sèrie GM: Pany de clau presonera de doble pala (EN 1300)
Sèrie HM: Pany de clau presonera de doble pala (EN 1300) + combinació mecànica triple cronomètrica (3 botons de 20 posicions)
Sèrie SM:

 • Pany de combinació electrònica
 • Codi d’usuari compost de 4 a 10 xifres
 • Teclat alfanumèric de membrana amb 4 leds de visualització de missatges
 • Senyals acústiques i visuals per confirmar codis, avisar de possibles errors o piles esgotades
 • Bloqueig del sistema de tancament al introduir tres codis erronis seguits
 • Alimentació interna amb piles alcalines
 • Permet conservar la memòria en cas d’esgotar-se les piles que en aquest cas s’utilitzarà el contacte exterior del teclat

Sèrie KM: Pany de clau presonera de doble pala (EN 1300) + de combinació electrònica (mateixes característiques que Sèrie FM).

Equipament intern

 • 1 Bandeja interior inclosa

Opcions

 • Ranura + anti-pesca en Caixes SM-1, SM-2, SM-3, SM-4 i KM-1, KM-2, KM-3

Acabats

 • Color blau (pintura epoxy)

Caixa de Superfície SM-4 Plus

La Caixa de superfície SM-4 Plus és perfecta per al seu domicili o comerç

Característiques de fabricació

Cos

Construït per un envoltant exterior i un altre interior en xapa d'acer, amb aglomerats d'altes prestacions i fibres en el seu interior, el que li confereix una gran resistència davant els atacs mecànics. Gruix total: 42 mm

Porta

Porta construïda amb xapa d'acer de 10 mm de gruix. La porta està muntada amb un conjunt de doble frontissa pivotant sobre dos eixos amb coixinets autolubricats, permetent una obertura a 180 graus.

Mecanismes de Tancament

 •     Pestells de Ø 22 mm, accionats mitjançant volant
 •     Protecció antitaladre.
 •     Pany de combinació electrònica
 •     Codi d'usuari compost de 4 a 10 xifres
 •     Teclat alfanumèric de membrana amb 4 leds de visualització de missatges
 •     Senyals acústics i visuals per confirmar codis, avisar de possibles errors o piles esgotades
 •     Bloqueig del sistema de tancament en introduir codi erroni
 •     Alimentació interna amb piles alcalines
 •     Permet conservar la memòria en cas d'esgotar-se les piles en aquest cas s'utilitzarà el contacte exterior del teclat

Acabats

Totes les superfícies internes i externes de les nostres caixes fortes estan protegides amb imprimació i pintura.

Color

Cos Gris Clar (RAL 7035)
Porta: Blau

Model Dimensions Exteriors (mm) Dimensions Interiors (mm) Pes   (Kg) Volum (Litres)
  Alçada Amplada Fons Alçada Amplada Fons    
GM-0/HM-0/SM-0 220 350 300 200 340 245 25 18
GM-1/HM-1/SM-1/KM-1 280 400 350 260 390 295 35,5 31
GM-2/HM-2/SM-2/KM-2 350 470 350 330 460 295 47,5 47
GM-3/HM-3/SM-3/KM-3 490 430 400 470 420 345 61 70
GM-4/SM-4 600 430 400 590 420 350 56 85