2019 est là

De notre côté, nous prétendons continuer à évoluer pour améliorer notre service ainsi que la qualité de tous nos produits de Sécurité Physique. Nous voulons avancer à vos côtés, en vous proposant les meilleures solutions personnalisées.

Francés

Welcome 2019

At Ferrimax we continue evolving to improve our service and quality in all our physical security products. We want to progress by your side, offering the best customized solutions.

Last year we take a chance on the lockers to charge the mobile devices and this year we will continue developing this product. We are constantly researching the Security Smart Lockers, their management system and the Click and Collect lockers to receive online purchase packages.

Inglés

Benvingut 2019

A Ferrimax ens proposem seguir evolucionant per millorar el nostre servei i la qualitat de tots els nostres productes de seguretat física. Volem avançar al vostre costat oferint les millors solucions a mida.

L’any passat vam apostar per les consignes per a carregar el telèfon mòbil i aquest any continuarem desenvolupant aquest producte. Estem en constant investigació per la millora dels Security Smart Lockers, el seu sistema de gestió i les consignes Click and Collect per rebre paquets de compra online.

Catalán

Bienvenido 2019

En Ferrimax nos proponemos seguir evolucionando para mejorar nuestro servicio y calidad en todos nuestros productos de seguridad física. Queremos avanzar a vuestro lado ofreciendo las mejores soluciones a medida. 

El año pasado apostamos por las consignas para cargar el teléfono móvil y este año continuaremos desarrollando este producto. Estamos en constante investigación para la mejora de los Security Smart Lockers, su sistema de gestión y las consignas Click and Collect para recibir paquetes de compra online.

Español

New products in Ferrimax

We know that the world is evolving and therefore new needs and demands appear. Therefore, we at Ferrimax always study the most advanced solutions and we try to adapt them to our sector: the security.

Inglés

Nouveaux produits Ferrimax

Cette attribution vient optimiser le catalogue Ferrimax et à pour but de répondre au plus près aux nouveaux besoins et demandes qui apparaissent sur les différents marchés de la Sécurité.

Vous trouverez parmi les produits Sentry, des coffres de sécurité pour clés, des produits ignifuges ainsi que des coffres pour les petits commerces et particuliers.

Francés

Nous productes a Ferrimax

Som conscients que el món va evolucionant i per tant apareixen noves necessitats i exigències. A Ferrimax estudiem les solucions més avançades i les intenten adaptar al nostre sector : la seguretat.

Catalán

Nuevos productos en Ferrimax

Sabemos que el mundo va evolucionando y por lo tanto aparecen nuevas necesidades y exigencias. En Ferrimax estudiamos las soluciones más avanzadas intentándolas adaptar a nuestro sector: la seguridad.

Español

Una setmana per Expoprotection 2018

Expoprotection és la fira sobre seguretat més important de França. Durant tres dies es reuneixen més de 20.000 assistents, un 85% procedents de França i l’altre 15% són visitants internacionals. Un 44% són distribuïdors o instal·ladors, mentre que la resta són usuaris finals de la indústria, serveis o constructores. També hi haurà més de 100 conferències i workshops relacionats amb la seguretat i la prevenció de riscos.

Expoprotection és una fira molt important pel sector, i ens resulta molt enriquidor poder assistir-hi un any més.

Catalán

One week and Expoprotecion 2018

Expoprotection is the most important fair about security in France. For three days more than 20.000 visitors are going to meet up, 85% of them coming from France and 15% from the rest of the world. 44% of the attendants are intermediaries and suppliers (distributors, importers, installers) and 56% are final customers (Industry, services, construction…). There are more than 100 talks and workshops about security topics.

It is obvious that Expoprotection is a very important exhibition for the sector, and for us it is very rewarding to participate to it.

Inglés

Páginas