• Caja para Vehículo
  • Caja para coche Ferrimax
  • Caixes per Vehicles
  • Caixes per Vehicles

Caixes per Vehicles

Les Caixes per Vehicles Ferrimax són ideals per donar-li la màxima protecció a les seves pertinences. Estan dissenyades per ser fixades en el vehicles poden usar-se per a altres aplicacions.
Resistència al robatori

Caixes per Vehicles - Mecàniques (CSV)

Característiques de fabricació

Cos i Porta
Porta i marc construïts amb xapa d’acer laminat en fred de 6mm d’espessor. Cos construït amb xapa d’acer laminat en fred de 3mm d’espessor.
Ranura d’Ingressos de 15x100mm a la part de darrera. L’ingrés queda dipositat a un compartiment interior tancat mitjançant clau.

Mecanismes de tancament

Mecanisme de tancament amb bloqueig en 3 punts format per 2 Pestells frontals i 2 verticals de 22mm de diàmetre, accionats mitjançant un pany de clau de seguretat homologada VdS classe I amb clau presonera de doble pala.

Sistema de fixació

4 Orificis d’ancoratge a l’esquena i a la base permeten el seu muntatge en posició vertical horitzontal.
Placa de fixació independent de 225x255mm i 4mm d’espessor per l’ancoratge a l’interior del vehicle.

Acabats

Totes les superfícies internes i externes estan protegides amb imprimació fosfocromatant i pintura de poliuretà de dos components.

Caixes per Vehicles - Electròniques (CS)

Característiques de fabricació

Cos i porta

Porta i parets construïdes en xapa d’acer de 2,5mm. Apta per ordinador portàtil de 15”.

Mecanismes de tancament

Combinació electrònica motoritzada amb display, i clau d’emergència. Pestells de 10mm de diàmetre.

Sistema de fixació

Orificis d’ancoratge a l’esquena.

Colors estàndar

Grey FX

Opcions

Color personalitzat