• Compartiments refoçats bancaris
  • Compartiments refoçats bancaris
  • Compartiments refoçats bancaris
  • Compartiments refoçats bancaris

Compartiments refoçats bancaris

Els Compartiments refoçats bancaris Ferrimax li garanteixen seguretat i protecció per als seus documents, joies, objectes de valor. Estan dissenyats per instal·lar-se dins d'una càmera cuirassada, caixa forta o com a unitats independents al vestíbul d'una entitat financera, hotels, etc.
Resistència al robatori

Compartiments assajats i certificats

Ferrimax ha desenvolupat els compartiments F.R. per complir la normativa vigent referent als compartiments de lloguer.
L’ordre Ministerial del 23/4/97 especifica que els compartiments de lloguer tindran com a mínim de seguretat A, segons les Normes UNE 108-110 i 108-112.
Els compartiments F.R. han estat assajats al laboratori L.G.A.I. havent aconseguit el grau B de les Normes UNE 108-110 i 108-112.

Característiques de construcció

Panys

Els compartiments F.R. estan homologats amb dos tipus de panys, podent-se subministrar amb el model que el client desitgi:
1. Pany Sargent amb clau de control i clau pel client.
2. Pany Ferrimax de clau de gorges . Té una sola entrada de clau, per la qual s’introdueix la clau de control i la clau del client.
El pany està protegit per un sòlid envolvent e impedeix l’enfonsament davant atacs violents.

Cos

Construït amb xapa d’acer de 2 mm d’espessor amb angles de reforç.

Porta i frontal

Fabricats amb xapa d’acer pintat de 8 mm d'espessor, o acer inox especial de 6mm. Les frontisses són interiors i reforçades per resistir qualsevol intent d’enfonsament.

Columnes

Es poden subministrar en dos amples:

333mm i 285mm.
Existeixen set models estàndards de columnes amb les composicions descrites a la taula 1.

Colors estàndar

Galvanitzat
Grey FX

Opcions

Color personalitzat