Com saber quin nivell de seguretat necessito a la caixa forta?

No totes les caixes fortes del mercat ostenten a un nivell de seguretat. Només el tenen aquelles que s’han assajat sota la norma europea EN 1143/1 en un laboratori reconegut LGAI-APPLUS-AENOR a Espanya, VdS a Alemanya, CNPP a França, LPC a Anglaterra, SPS a Suècia.Hi ha deu nivells de seguretat per caixes fortes i tretze nivells de seguretat per portes i càmeres cuirassades. Quan més alt és el nivell de seguretat obtingut, més alt és el greu de resistència a l’atac.

 

Catalán

¿Cómo saber qué nivel de seguridad necesito en la caja fuerte?

No todas las cajas fuertes del mercado ostentan un nivel de seguridad. Solo aquellas que se han ensayado bajo la norma europea EN 1143/1 en un laboratorio reconocido LGAI-APPLUS-AENOR en España, VdS en Alemania, CNPP en Francia, LPC en Inglaterra, SPS en Suecia. Existen diez niveles de seguridad para cajas fuertes y trece niveles de seguridad para puertas y cámaras acorazadas. Cuanto mayor es el nivel de seguridad obtenido mayor es el grado de resistencia al ataque.

 

Español

2019 est là

De notre côté, nous prétendons continuer à évoluer pour améliorer notre service ainsi que la qualité de tous nos produits de Sécurité Physique. Nous voulons avancer à vos côtés, en vous proposant les meilleures solutions personnalisées.

Francés

Welcome 2019

At Ferrimax we continue evolving to improve our service and quality in all our physical security products. We want to progress by your side, offering the best customized solutions.

Last year we take a chance on the lockers to charge the mobile devices and this year we will continue developing this product. We are constantly researching the Security Smart Lockers, their management system and the Click and Collect lockers to receive online purchase packages.

Inglés

Benvingut 2019

A Ferrimax ens proposem seguir evolucionant per millorar el nostre servei i la qualitat de tots els nostres productes de seguretat física. Volem avançar al vostre costat oferint les millors solucions a mida.

L’any passat vam apostar per les consignes per a carregar el telèfon mòbil i aquest any continuarem desenvolupant aquest producte. Estem en constant investigació per la millora dels Security Smart Lockers, el seu sistema de gestió i les consignes Click and Collect per rebre paquets de compra online.

Catalán

Bienvenido 2019

En Ferrimax nos proponemos seguir evolucionando para mejorar nuestro servicio y calidad en todos nuestros productos de seguridad física. Queremos avanzar a vuestro lado ofreciendo las mejores soluciones a medida. 

El año pasado apostamos por las consignas para cargar el teléfono móvil y este año continuaremos desarrollando este producto. Estamos en constante investigación para la mejora de los Security Smart Lockers, su sistema de gestión y las consignas Click and Collect para recibir paquetes de compra online.

Español

Páginas